Podpora prístupu k energetickým zdrojom – posilnenie integrácie a rozvoja ľudí so špecifickým zameraním sa na Rómov

Identifikácia dostupných alternatívnych energetických zdrojov pre rómske osady a pre iné znevýhodnené skupiny obyvateľov vidieckych oblastí.

Dátum realizácie: Február 2003/ December 2004
Sponzor: UNDP
Finančná podpora: USD 55,000