Poďakovanie

Milí darcovia programu Budujeme nádej, priatelia! Ďakujeme Vám za dar, ktorým ste prispeli a podporili program svojpomocnej výstavby domčekov s perspektívou v Rankovciach https://www.etp.sk/spolu-budujeme-nadej/.

Ďakujeme Vám za prvých šesť rodín, ktoré sa budú môcť už o niekoľko týždňov, aj vďaka Vašej pomoci, presťahovať do nových domovov, vlastnoručne postavených. Ďakujeme Vám aj v mene ďalších rodín, ktoré dnes žijú v nevyhovujúcich podmienkach chatrčí, pivníc, polorozpadnutých bytov, avšak majú chuť sa tiež popasovať s nepriazňou osudu a postaviť si vlastný domček. Vaša pomoc dáva takýmto mladým rodinám nádej a šancu na lepší život, že jedného dňa budú môcť bývať dôstojne a ich deti budú mať vlastný stôl, pri ktorom sa budú môcť pripravovať do školy.

Náklady na výstavbu jedného domčeka o celkovej obytnej ploche 25 m2 na prízemí a 50 m2 priestoru na poschodí vychádzajú na 6,200 eur https://www.etp.sk/vystavba-v-rankovciach-napreduje. Cenu pozemkov stanovila obec na 3 eur/m2. Rodiny Michaely, Ivany, Emila, Michala, Rudolfa a Ondreja si nasporili a získali mikro-pôžičku, ktorú budú splácať najbližších desať rokov.

Vlastný domov, ktorý pre naše rodiny predstavuje legálne postavený murovaný dom s osobitným miestom na spanie, varenie, hygienu a učenie, je obrovským krokom vpred pre všetky rodiny zapojené do programu.

Program Budujeme nádej podporilo stodvadsať individuálnych darcov celkovou sumou takmer 9,000 eur. Nadácia VÚB znásobí všetky Vaše dary v pomere 1:1. Program podporili aj dve firmy – U.S.Steel a Holcim, a to finančne a poskytnutím zľavy pri nákupoch stavebného materiálu (plechy na strechy a cement).

Po odpočítaní príspevkov korporátnych donorov, priemerná výška daru od rodiny alebo jednotlivca je 60 eur! Program podporili aj študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – Fakulty architektúry, a to finančne a prácou pri výstavbe detského ihriska na pozemku susediacom s novými domčekmi v Rankovciach. Herci Dramatic Adventure Theatre z New Yorku, ktorí odpracovali na stavbe jeden deň pomohli budovať základy.

Finančné prostriedky získané zo zbierky používame v súlade s pôvodným zámerom projektu, na nákup náradia a stavebného materiálu.

Teší nás, že obec Rankovce vyčlenila stavebné pozemky pre ďalších desať rodín, ktoré si sporia a už v roku 2014 si začnú na vlastných pozemkoch svojpomocne stavať nové domy.

My v ETP spolu s našimi partnermi a dobrovoľníkmi budeme aj naďalej poskytovať podporu a asistenciu stavebníkom pri vybavovaní administratívnych záležitostí (kúpa pozemku, zápis do katastra, stavebné povolenia), a tiež pri výstavbe (nákup kvalitného a cenovo dostupného stavebného materiálu, odborné stavebné práce, stavebný dozor). Sociálni, výchovno-vzdelávací pracovníci a špeciálni pedagógovia v komunitných centrách ETP budú naďalej radiť, mentorovať, konzultovať, učiť, podporovať, hrať sa s deťmi a poskytovať potrebnú asistenciu klientom a ich deťom na ceste za lepším vzdelaním a praktickým uplatnením.

Program Budujeme nádej vytvoril jedno pracovné miesto pre stavebného majstra Ondreja, ktorý pomáha pri svojpomocnej výstavbe v Rankovciach. Stavebník Michal je adeptom na získanie príspevku od úradu práce na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a Zákona o službách zamestnanosti.

Dlhodobým cieľom programu Budujeme nádej však je vytvoriť základy pre systémovú zmenu v oblasti štátnej bytovej politiky, v súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky do roku 2015, schválenou uznesením vlády SR č. 96 z 3.2.2010: „aby primerané bývanie bolo dostupné pre obyvateľstvo, vrátane príjmovo a sociálne slabších vrstiev obyvateľstva.“  Jednou z možností je zriadenie fondu, ktorý poskytne mikropôžičky na výstavbu domov príjmovo a sociálne slabším vrstvám.

Web stránku projektu pravidelne dopĺňame o aktuálne informácie o nových programoch a najmä o živote v Komunite Nádej Rankovce.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a nádej, ktorú ste dali našim klientom!

Slávka Mačáková