Pochvala pre deti z Luníka IX

„Poslušnejšie deti sme na Potulkách nemali,“ vyjadril sa certifikovaný turistický sprievodca Milan Kolcun na konto našich detí z Luníka IX. Sprevádzal ich minulý týždeň po meste v rámci Letnej akadémie na Deviatke 2018. Je to o to väčšia pochvala, že Potulky mestom Košice sa uskutočňujú už štrnásť rokov každý prvý víkend v mesiaci – v sobotu i nedeľu niekoľkokrát za deň – a bežne na ne chodievajú aj deti so svojimi rodičmi.

Nie to prvý raz, čo sa našim malým klientom z Luníka IX, ale aj deťom z ďalších našich komunitných centrier, ušla na výletoch pochvala za správanie.

„Za ten vyše rok, čo sa deťom z Luníka IX venujeme, urobili nesmierny pokrok,“ tvrdia odborní pracovníci ETP, ktorí sa s nimi stretávajú každý deň pri rôznych zaujímavých aktivitách.