Po medziregionálnej konferencii v Košiciach

Šesťdesiat ľudí, reprezentujúcich štyridsať neziskových organizácií občianskej spoločnosti zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska sa v Košiciach stretlo 2. októbra 2018, aby zmapovali možnosti budúcej spolupráce. Stretnutie bolo míľnikom projektu Karpatská platforma občianskych organizácií.

Po workshopoch neziskových organizácií v každej zo štyroch krajín bola medzinárodná konferencia v Košiciach ďalším dôležitým krokom k budúcej medzinárodnej spolupráci neziskových organizácií zo štyroch krajín.

Konferenciu otvoril H.E. Henk Cor van der Kwast, veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku, účastníkov privítal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. Hlavným rečníkom bol Péter Hunčík, spisovateľ a psychiater. Po jeho vystúpení nasledovala prezentácia Sándora Kölesa, prezidenta Karpatskej nadácie – Maďarsko.

Popoludňajšia panelová diskusia  poskytla účastníkom príležitosť dozvedieť sa viac o výstupoch z workshopov v jednotlivých krajinách.

Druhý deň konferencie mali účastníci priestor v menších skupinkách diskutovať o budúcej medziregionálnej spolupráci v špecifických oblastiach (marginalizované skupiny, rozvoj organizácií a komunitný rozvoj) a začali plánovať aj budúce aktivity Karpatskej platformy občianskych organizácií.

 

PREZENTÁCIE

Background_Cartpathian Civil Society Platform_presentation_Sandor_Koles

Carpathian Civil Society Platform – presentation of Sándor Köles

Stragegy and Feasibility Study – Presentation of Sándor Köles

List of NGOs_Kosice_2018

Graphic notes