Pitná voda Zabijanec

Občianska iniciatíva za lepšie sociálne služby – Spoločná cesta predložila projekt do tretieho grantového kola Fondu TVOJ SPIš s názvom Skvalitnenie služieb terénnych asistentov lekára ešte v roku 2002. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť vedomostnú úroveň a úroveň zručností a skúseností terénnych asistentov lekára. K ďalším úlohám projektu patrilo zlepšenie vybavenia terénnych asistentov základnými zdravotníckymi prostriedkami na výkon práce v teréne a nepretržité odovzdávanie získaných vedomostí klientom rôznych vekových kategórií. Tiež zdravotná a osvetová práca v osadách, konzultácie s lekárom, zabezpečenie kontaktu lekára s rodičmi i očkovanie detí.

K projektom roku 2004 spomínanej občianskej iniciatívy patrí projekt s názvom Pitná voda Zabijanec, ktorý vyriešil nevhodný prívod vody do osady Zabijanec približne pre 500 obyvateľov.

„Zabijanec je rómska osada vytvorená schátralými banskými domami, ktorú zbadáte ako prvú na ceste do obce Rudňany. V prvej fáze projektu boli jednania s predstaviteľmi obce Rudňany kvôli dlhu za vodu. Po úspešných jednaniach nasledovali praktické aktivity. Bola ustanovená skupina miestnych aktivistov zodpovedných za realizáciu projektu a začalo sa s prácami. V rámci projektu bol vyčistený pozemok, odvezený odpad. Zrealizované boli výkopové práce a zakúpením a namontovaním hydrantu sa pre tamojšiu komunitu zabezpečilo kvalitné zásobovanie vodou.“

Jaroslava Bilaničová, zodpovedná za projekt Pitná voda Zabijanec