PhotoVoice workshop v Košiciach

So šestnástimi ľuďmi, ktorých zaujíma téma integrácie cudzincov v Košiciach, sa stretol PhotoVoice tím ETP 25. júla tohto roku. Účastníkov rôznorodej skupiny ľudí pochádzajúcich z Ukrajiny, USA, Indie a Slovenska sme požiadali, aby sa zamyseli nad Košicami ako mestom, v ktorom žijú aj ľudia iných národností. Niektorí sem prišli študovať, iní za prácou, niektorí za svojimi partnermi, či rodinou, požiadať o azyl alebo z iného dôvodu. Všetci si však musia prejsť procesmi a vybavovačkami na úradoch a hlavne mnohými  – nám neviditeľnými – osobnými zážitkami a skúsenosťami, ktoré vedú k ich zžitiu sa s lokálnou komunitou. Niektoré z týchto procesov sú jednoduchšie, iné nie.

Prostredníctvom fotografií sme sa snažili ilustrovať, ako môžu verejné priestory, verejné služby, priestory určené na kultúru či sociálne služby a atmosféra v meste prispieť k integrácii. PhotoVoice tím tvorili mladí ľudia/študenti, dobrovoľníci, pracovníci neziskových organizácií, médií, členovia náboženských skupín, psychológovia, či iní odborníci. Vzniknuté fotografie teda ukázali rôzne pohľady a každý si všimol niečo iné: ako funguje pohyb po meste verejnou dopravou, problémy s dorozumievaním, kultúrne podujatia, ktoré vedia zaujať ľudí bez znalosti slovenčiny/alebo naopak také, ktorú sú len v slovenčine, pekne upravené a bezpečné verejné priestory, iniciatívy niektorých minorít/cudzineckých komunít (činnosť niektorých komunít ostáva naopak verejnosti skrytá), chýbajúce informácie na úradoch, prístup miestnej verejnosti k cudzincom a podobne. Na fotografiách sme videli mix pocitov, osobných skúsností a názorov na proces začlenenia cudzincov do lokálnej košickej spoločnosti.

Fotografie z tejto akcie (podobne ako z predošlého PhotoVoice workshopu + prechádzky mestom 26. júna) a ich intepretácia budú súčasťou hodnotiacej správy pre Košice a následne budú slúžiť ako jeden z podkladov pre spracovanie koncepcie integrácie cudzincov pre mesto Košice.