PHaSR Spišský Hrhov

Na začiatok je potrebné spomenúť, kto prišiel s myšlienkou vypracovať PHaSR.

Potreba vzniku uceleného dokumentu vznikla pri písaní projektov. V obci bolo niekoľko mimovládnych organizácií a vznikalo množstvo aktivít, ktoré nám do seba krásne zapadali.

Zistili sme ako krásne nám to náhodne do seba zapadá, ale uvedomili sme si, že je potrebné vypracovať dlhodobejšiu víziu, aby sme sa pomocou týchto malých projektov dopracovali k veľkému cieľu.

V tej dobe sme nevedeli, že existuje právna norma podporujúca vznik uvedených dokumentov, nevedeli sme o existencii fungujúcej metodiky na tvorbu rozvojového plánu,

nevedeli sme o ľuďoch ovládajúcich túto metodiku. Nevedeli sme, že takéto plány rozvoja na Slovensku už začínajú vznikať. Pri pátraní po informáciách sme oslovili aj organizáciu ETP Slovensko, ktorá v našej obci pôsobila. Organizácia nám ponúkla vyškolený personál, finančne zabezpečila školiteľa a manažéra, nasledovala dohoda na podmienkach, vytvorili sme pracovný tím a pustili sa do práce.

Nadšenie bolo obrovské, všetci sme vedeli, že pracujeme na dokumente prepotrebnom pre koordináciu množstva aktivít vznikajúcich v našej obci. Práca bola niekedy zaujímavejšia, inokedy jednotvárna, čas od času bolo ťažko formulovať spoločný názor, motali sme sa v problémoch, ťažko bolo určiť ciele. Vedeli sme, že ideme ďalej. Pracovali sme intenzívne

vždy dve dlhé stretnutia v týždni. Po pár mesiacoch vznikol náš PHaSR. Ďakujem celej pracovnej skupine, za to, že nevynechali ani jedno stretnutie (až na maródov), ďakujem im za intenzívnu prácu, ďakujem im za ich nadšenie. Práca ľudí na pláne rozvoja mi evokuje myšlienku: Keď chcete brázdiť more, neučte ľudí stavať lode, ale vzbuďte v nich túžbu po mori.

Náš PHaSR zapadá do plánu Prešovského samosprávneho kraja, je v súlade s Národným regionálnym programom, spĺňa kritéria príslušných právnych noriem, bude slúžiť ako pracovný nástroj na systematické rozvíjanie obce, zároveň ako podklad na tvorbu projektov z rôznych zdrojov. Jeho pracovná verzia už bola použitá ako podklad pri písaní a podaní projektu zamestnanosti grantovej schémy financovanej z programu PHARE.

Starosta obce Spišský Hrhov – p. Vladimír Ledecký