Pestré mestečko

Dnes od 15:00 hod. sa ETP Slovensko zúčastní na podujatí Pestré mestečko v OC Optima v Košiciach. V rámci podujatia uskutočníme verejnú zbierku, ktorej výnos bude použitý na podporu individuálnej výstavby sociálne ohrozených klientov ETP Slovensko v programe „Budujeme nádej“. Verejná zbierka bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu Košice č. OVVS4-2013/13851.

Budeme radi, ak nás v našom stánku navštívite.

„Pestré mestečko neziskových organizácií je tradičné každoročné verejné podujatie Karpatskej nadácie, ktoré prezentuje aktívne a úspešné mimovládne organizácie a ich aktivity na východnom Slovensku pred širokou verejnosťou a poukazuje na nevyhnutnosť existencie mimovládnych organizácií a ich aktivít. “ viac na http://www.karpatskanadacia.sk