Pekáreň

Projekt realizuje: OZ Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj regiónu, Nová č. 40, 053 02 Spišský Hrhov

Za projekt zodpovedá: Mgr. Pavol Urda

S prvou fázou projektu realizácie projektu sme začali v druhej polovici decembra 2004. Vykonali sme práce na úprave a uspôsobení priestorov budúcej prevádzky – pri vyprataní priestorov, odstránili sme starú omietku a priestor sme oddelili priečkami. Zároveň sme pripravili stavbu na montáž elektroinštalácie. Na týchto prácach členovia nášho OZ a dobrovoľníci odpracovali 92 hodín.

Prostredníctvom obecnej firmy s názvom Služby obce boli vykonané ďalšie práce: založenie okna, izolácia a montáž stropu, betónová podlaha a taktiež bola prevedená väčšia časť elektroinštalácie.

V druhej fáze sme namontovaním rozvodnej skrine ukončili elektroinštaláciu. Zároveň sme začali so stavbou samotnej pece. Tu nám pomohli starší obyvatelia obce Spišský Hrhov, ktorí takéto pece niekedy stavali. Ich cenné rady nám pomohli vybudovať funkčne spoľahlivú a kvalitnú pekárenskú pec. Začiatkom mája 2005 sme ju aj odskúšali. Túto druhú fázu sme ukončili položením dlažby a obkladov. Spolu v prvej a druhej fáze naši členovia dobrovoľníci odpracovali na tomto projekte 186 hodín.

Súbežne s týmito prácami sme začali s prieskumom medzi prípadnými uchádzačmi o prácu v prevádzkovanej pekárni. Predbežný záujem prejavilo 5 žien a 2 muži. Týchto záujemcov sme v mesiaci máj 2005 zaškolili prostredníctvom kurzu. Výsledky svojej práce záujemcovia prezentovali počas kultúrneho festivalu „Hrhovské čudá a zábaviská“. O ich produkty – domáci chlieb, škvarkové pagáče a kysnuté koláče bol obrovský záujem. Potencionálni užívatelia pekárne, tak dostali vynikajúce podnety a zároveň motiváciu.

V súčasnosti rozširujeme priestory pekárne o ďalšiu miestnosť tak, aby budúce využitie pekárne bolo všestrannejšie. Keďže nikto z pôvodných záujemcov o prácu v pekárni, neprejavil záujem využívať tieto priestory na podnikanie, plánujeme v mesiaci marec až apríl 2006 otvoriť rozšírenú prevádzku pekárne prostredníctvom obecnej firmy Služby obce, ktorá by tam mala zamestnať 2 až 3 zamestnancov. Týmto by sa naplnil pôvodný cieľ projektu.

V Spišskom Hrhove, OZ Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj regiónu, Mgr. Pavol Urda