Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky

Dedinská folklórna skupina Iľašovian, ktorá vznikla v roku 1999 sa v obci Iliašovce už niekoľko rokov snaží o oživenie tradičných, ľudových remesiel a zvykov, spevu a tanca. Jedným z projektov predložených do Fondu TVOJ SPIš bolo založenie tradície obecných folkórnych slávností v roku 2002 s názvom Iľašovská pantlika, ktoré sa stali najväčším kultúrnym podujatím v obci. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie pódia v spolupráci s Ocú. V roku 2005 bol organizovaný už 4. ročník Iľašovskej pantliky.

Mladí ľudia z komunity prostredníctvom rôznych projektov ako napr.: Oživenie tradičných ženských remesiel a zručností na dedine (2004) sa naučili a zdokonalili v rôznych ľudových remeslách ako napr. tkanie na krosnách tradičných, slovenských kobercov alebo vyšívanie. Aj takýmto spôsobom tradičné, slovenské remeslá neostávajú zabudnuté.

„Chceme osloviť všetky vekové skupiny od malých detí počnúc až po najstarších. Chceme pozdvihnúť kultúrnu úroveň v obci a spoločne prispieť k obnove tradícií, oživeniu tradičných ženských remesiel a zručností a zachovať tieto zvyky pre ďalšie generácie.“

Iveta Kaňuchová, Dedinská folkórna skupina Iľašovian