PC kurz

Naša komunitná pracovníčka Irma Horváthová nám oznámila, že budeme mať v našom komunitnom centre počítačový kurz. Všetci, malí aj veľkí, z toho mali obrovskú radosť. S veľkým nadšením sme od 1. septembra 2010 v našom komunitnom centre tento kurz začali. Hoci momentálne máme len jeden počítač, na ktorom sa každých 15 minút prestrieda sedem ľudí, všetci sú spokojní. Myslím, že keby sme nemali v komunitnom centre možnosť naučiť našich mladých ľudí práci na počítači, tak by to nikdy neovládali, keďže v škole ani doma prístup k počítaču nemajú. O počítačový kurz prejavili najväčší záujem chlapci z našej osady. Na tejto aktivite máme sedem ľudí od 13 do 25 rokov, títo mladí ľudia ešte nikdy nemali možnosť využívať počítač. Preto sme ich ako prvé museli naučiť zapnúť a vypnúť počítač, teraz ich učíme používať programy ako sú: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Skicár a Internet. Naším mladým ide počítačový kurz výborne, pretože ich to veľmi baví a dokonca už vedia napísať na počítači svoj vlastný životopis podľa daných pravidiel.

Nikola Horváthová