Ovocinárstvo

Po predbežnej teoretickej odbornej príprave v oblasti ovocinárstvo v zimných mesiacoch sme sa venovali nasledovným témam:

  1. výsadba, rozmnožovanie
  2. ošetrovanie
  3. ochrana
  4. výživa.

V jarných mesiacoch naši komunitní pracovníci zorganizovali výsadbu 16 ovocných stromov a 9 ovocných kríkov v blízkosti komunitného centra.

Na mieste výsadby sa pod odborným dohľadom klienti nášho komunitného centra učili ako sadiť a rezať stromy a tiež ako postupovať pri očkovaní a vrúbľovaní ovocných stromov.

Po úspešnej výsadbe sú tieto stromy v malej záhradke okopávané, zalievané a postrekované účastníkmi kurzu.

Pre vlastnú potrebu klientov, zorganizovalo komunitné centrum akciu výsadby stromov, ktoré boli darované miestnym podnikateľom. Klienti si vo vlastných záhradách mohli vysadiť 100 ks jabloní a tak si overili svoje vedomosti a zručnosti, ktoré počas kurzu nadobudli. Naši klienti si v rámci kurzu ovocinárstva osvojili nasledovné zručnosti:

  • zmladzovací rez
  • orezanie – skrátenie koreňovej sústavy
  • výsadbu a hnojenie kompostu
  • postrekovanie a preberanie plotov

Program sa teší veľkému záujmu klientov, ktorí ho spájajú aj s pestovaním vo vlastnej záhrade.