Otvorenie Spoločného programu bývania

Ďalšie rómske rodiny dostanú príležitosť vlastnými silami riešiť vážne problémy s kvalitou bývania. Po úvodnej fáze pilotného overovania programu svojpomocnej výstavby rodinných domov vznikol Spoločný program bývania, ktorý spája skúsenosti troch organizácií, ETP Slovensko, Člověk v tísni pobočka Slovensko a Združenia Pre lepší život. Otvorenie Spoločného programu bývania sa uskutočnilo 9. septembra 2015 v regióne obce Rankovce pri Košiciach za účasti zástupcov z desiatich obcí, ktoré majú záujem vstúpiť do projektu.

„V praxi sme overili, že rodiny ohrozené sociálnym vylúčením sú pri dobrom vedení a asistencii schopné sami si postaviť a financovať skromné legálne, bezpečné a zdravé bývanie,“ hovorí Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko. Rodiny musia prejsť ročným programom zvyšovania finančnej gramotnosti, počas ktorého povinne sporia, až potom majú šancu získať mikropôžičku na stavebný materiál. Ide o rodiny, ktoré často nemajú žiadne skúsenosti s plánovaním financií a ich príjmy pochádzajú z rôznych sezónnych brigád a aktivačných prác pre obce, a nepresahujú dvojnásobok životného minima. „Bolo ťažké pripraviť prvých klientov. Ale dnes už z Rankoviec sporí na bývanie 30 rodín,“ pozitívne vníma vývoj Františka Ondrášiková, terénna sociálna pracovníčka a štatutárka regionálneho združenia Pre lepší život .

„Perspektíva financovania mikropôžičkového fondu na tento účel z verejných zdrojov je obrovským pokrokom oproti minulosti, keď sa táto problematika plánovala riešiť len za pomoci dotácií obciam. Našim cieľom je v úzkej spolupráci s obcami nastaviť plány na obnovu vybraných území vlastnými silami obyvateľov a pripraviť rodiny na budúcu výstavbu.“ vysvetľuje Lenka Hujdičová, programová riaditeľka Spoločného programu bývania.

Partnerstvo troch organizácií, ktoré majú skúsenosti s komunitnou sociálnou prácou v rôznych lokalitách, prináša nové možnosti komplexného riešenia životnej situácie rodín ohrozených sociálnym vylúčením.  Timea Stránská, riaditeľka slovenskej pobočky organizácie Člověk v tísni vysvetľuje: „Dávať rodine nádej na lepšie bývanie pre nás zároveň znamená posilňovať motiváciu rodičov sporiť a splácať, zvyšovať si vlastný zárobok, zlepšovať školské výsledky detí, udržiavať zdravie všetkých členov rodiny a dobré vzťahy v obci.“

Model svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva overovaný v obci Rankovce ocenil v minulom roku Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou Cenou Občianskej spoločnosti pre rómsku integráciu.

 

Kontakt: Lenka Hujdičová, programová riaditeľka Spoločného programu bývania,

tel: 0911 791 717, e-mail: lenka.hujdicova@peopleinneed.sk

TS Otvorenie Spolocneho programu byvania september 2015 s foto