Otvorenie remeselnej dielne v komunitnom centre Stará Ľubovňa

Od 3. októbra 2012 budú mať deti a mládež z Podsadku v Starej Ľubovni možnosť rozvíjať svoje pracovné zručnosti, praktický fortieľ, tvorivosť a estetické cítenie.

Mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj zriadili na tento účel Remeselnú dielňu v priestoroch Komunitného centra v Podsadku, ktorú odovzdali do užívania dnes o 13.00 hodine.

Remeselná dielňa vzniká ako súčasť trojročného projektu Komunita na ceste k prosperite podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Skúsení odborníci, majstri odborného výcviku budú pravidelne viesť deti a mládež so záujmom o rozvoj praktických remeselných zručností v rámci voľnočasových aktivít v Komunitnom centre (KC). V Remeselnej dielni budú mať chlapci aj dievčatá možnosť naučiť sa zhotoviť si drobné úžitkové,  dekoratívne predmety do domácností, ako aj tradičné umelecké predmety a výrobky.

Finančné prostriedky na vybavenie Remeselnej dielne poskytol Humanitárny program Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní na Slovensku.

ETP Slovensko spolupracuje s Mestom Stará Ľubovňa na projektoch pomáhajúcich a podporujúcich obyvateľov  komunity v Podsadku už od roku 2003. V ETP sa pri práci v rómskych osadách uplatňuje múdrosť starorímskeho filozofa Senecu: „Kde je vôľa, je i cesta. My sami sme svojim osudom.“  ETP svoje aktivity zameriava prevažne na deti a mládež a práve v Starej Ľubovni dosahuje vďaka pravidelnej, neprerušovanej práci miestnych odborníkov a dobrovoľníkov výsledky hodné nasledovania aj v iných mestách s vyšším percentom marginalizovaných rómskych obyvateľov. Cieľom spolupráce všetkých partnerov v Starej Ľubovni je dosiahnuť vnútornú obrodu  detí a mládeže z rómskej osady, rozvinúť nadanie, talenty, umožniť deťom zmysluplne tráviť voľný čas a pripraviť sa na novú lepšiu budúcnosť. Zanietení a obetaví pracovníci a dobrovoľníci v KC pomáhajú deťom dokončiť si základné vzdelanie a pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách. KC hrá kľúčovú úlohu pri integrácii mladých ľudí, pomáha im rozvíjať sebadôveru, sebaúctu a pripravuje ich na budúce povolania.

Cesta, na ktorú sa ETP vydalo v Podsadku prostredníctvom realizácie pravidelných a rozmanitých aktivít s deťmi, mládežou a ich rodičmi v KC má zmysel i výsledky. Fotografie, ktoré sú pohľadom z vnútra sociálne vylúčených osád, zachytené očami a objektívmi mladých talentovaných mladých ľudí z Podsadku, ocenili renomovaní fotografi a vyšli aj knižne. Deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú aktivít v KC, dosahujú lepšie výsledky v škole a majú aj lepšie perspektívy sa uplatniť v pracovnom živote. Aj vďaka práci sociálnych pracovníkov, mentorov, tútorov a komunitných pracovníkov sú dnes študentmi vysokých škôl už dvaja mladí ľudia z Podsadku a ďalší dvadsiati študujú na stredných školách. Sú vzorom pre svojich kamarátov a rovesníkov.

Napísali o nás aj v Korzári a informovala aj Gypsy TV:

http://lubovna.korzar.sme.sk/c/6555060/deti-v-podsadku-si-uziju-remeselnu-dielnu.html

http://www.gipsytv.eu/gipsy-television/spravy/slovensko/stara-lubovna-remeselna-dielna-v-komunitnom-centre-v-podsadku.html?page_id=2592