Osvedčené nástroje pracovnej integrácie 2

Na workshop Osvedčené nástroje pracovnej integrácie obyvateľov sociálne vylúčených komunít, ktorý sa včera uskutočnil na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, prišli aj zástupcovia Úradu Vlády SR a ministerstiev. Odzneli podnetné prezentácie, po ktorých sa rozvinula bohatá diskusia.

Zákon o najmenej rozvinutých okresoch predstavil Anton Marcinčin, poradca podpredsedu vlády SR a ministra financií SR.  Anna Jurgovianová, zriaďovateľka Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku, ktorá má elokované pracovisko aj v staroľubovnianskom Podsadku, hovorila o užitočnej spolupráci a lokálnych partnerstvách školy. Tri štvrtiny žiakov tejto školy tvoria mladí ľudia z osád a ich zamestnateľnosť je viac ako štyridsaťpäť percentná.

Lenka Zápotocká z organizácie Člověk v tísni, pobočka Slovensko, sa podelila o poznatky z realizovania programu DoT. Koordinátorka sociálnej integrácie ETP Ľudka Stašáková predniesla prezentáciu o mentorskom programe, ktorý je veľmi nápomocný mladým ľuďom zo segregovaných osád. Naši mentori rozprávali o cestách, akými ich chránenci získavajú úspech, najmä v škole.

Aj na tomto workshope vzbudila pozornosť prezentácia mediátorky pracovnej integrácie ETP Lucie Hrubej, ktorá poukázala na mimoriadne priaznivé výsledky, ktoré vďaka mediačnej práci s uchádzačmi o zamestnanie dosiahlo ETP.

„Je veľmi dôležité, aby vzdelaní Rómovia pracovali v osade a v školách, kam chodia deti z osady a boli príkladom pre iných,“ povedal Lukáš Bužo, lokálny asistent ETP v komunitnom centre v Podsadku.

K zamysleniu viedli aj myšlienky filantropky Lýdie Šuchovej: „V prostredí generačnej chudoby môže byť aj malý úspech veľký úspech.“

Závery z workshopov Osvedčené nástroje pracovnej integrácie obyvateľov sociálne vylúčených komunít (prešovského i košického, ktorý sa uskutočnil pred týždňom) ETP spracuje a bude publikovať na svojej webovej stránke.