Ostrovany – Chceme sa učiť a hrať

V Komunitnom centre Ostrovany sa zameriavame na  predškolskú výchovu detí vo veku do päť rokov, tu sa učia rozpoznávať farby, kresliť, počítať, učiť sa základným hygienickým návykom a pod.

Počas návštev sa deti naučili lepšie orientovať sa v okolí svojho domova, rozpoznávať základné farby ako sú červená, žltá, zelená, modra a naučili sa názvy ovocia a zeleniny.Učili sa časti nášho tela, čo je rodina a akých členov má rodina, geometrické tvary a to bodky, kruh, štvorec, trojuholník, obdížnik, lomené a šikmé čiary. Tieto tvary si precvičovali na predmetoch ako aj obkresľovaním tvarov na pripravených podkladoch.

Okrem iného sme ich naučili sme ich ako správne držať ceruzku, či farbičku a ako vyfarbovať predpripravené obrázky s tématikou ročných období jeseň, zima a jar. Deti sa učili vybrať vhodné oblečenia pre bábiky s prihliadnutím na ročné obdobia a čo tieto obdobia prinášajú (opadanie lístia, sneh, ľad, či rašenie trávy). Učili sa básničky a pesničky, učili sa tlieskať a tancovať.

Začali sme prvé strihanie pásikov s nožnicami, nalepovali sme obrázky a vytvárali si ozdoby na Mikuláša, V januári sme v komunitnom centre zorganizovali detský karneval. Pripravili sme si pomôcky na priraďovanie prvkov a naučili sa počítať do päť.

Dňa 11.2.2010 k nám do komunitného centra prišli aj pracovníci BBC NEWS p. Nick Thorpe, THE TIMES p. Adam LeBor a z Nadácie Milana šimečku p. Daniel, ktorí sa chceli dozvedieť niečo viac o našom povestnom plote. Pri tejto návšteve doniesli pre naše deti hračky a oblečenie. Touto cestou sa im naše deti ako aj starosta obce a pracovníci komunitného centra chcú poďakovať.

KC Ostrovany KSP Marián Trišč