Orientačný beh Košická deviatka

Každý pred štartom dostal mapu s kontrolnými bodmi a hárok, kam si mal zaznačiť, kde už bol. Takto sa na lúke pri parkovisku na Podjavorinskej ulici začali otvorené preteky v orientačnom behu Košická deviatka pre všetky deti z Luníka IX od siedmich do sedemnástich rokov. Zorganizovalo ich ETP v spolupráci s Klubom orientačného behu Akademik Technickej univerzity Košice.

Na podujatí sa zúčastnilo tridsaťpäť dievčat a chlapcov. Súťažili v štyroch kategóriách: mladšie dievčatá do dvanástich rokov, mladší chlapci do dvanástich rokov, staršie dievčatá od trinástich rokov a starší chlapci od trinástich rokov.

Kým deti vyštartovali, oboznámili sa s pravidlami a princípmi súťaže a potom, vždy po jednej minúte, po jednom vybiehali na trať. V každej kategórii víťaz získal pohár a prví traja sladkosť.

Cieľom orientačného behu je čo najrýchlejšie sa zorientovať podľa mapy, nájsť postupne všetky kontrolné stanovištia a dobehnúť čo najrýchlejšie do cieľa.

Takýto beh nie je dobrý len ako šport, ale čítanie z mapy a hľadanie stanovíšť podporuje logické myslenie a tréning pamäti.

Riaditeľom pretekov a staviteľom tratí bol Martin Jerguš, člen Klubu orientačného behu Akademik TU Košice, ktorého ako zástupcu Útvaru hlavného architekta mesta Košice už poznajú klienti nášho projektu Budujeme nádej na Luníku IX.

Deťom sa preteky veľmi páčili a zaujímali sa, kedy bude zasa ďalšia súťaž.