Opäť v základnej škole

Do školských lavíc Základnej školy Podsadek si dnes zasadla skupinka mladých ľudí, ktorí sa rozhodli dokončiť si nižšie stredné vzdelanie v rámci projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie.

Dnešnému, skoro slávnostnému, dňu predchádzalo včerajšie stretnutie, na ktorom si zvolili pedela triedy, aby ich zastupoval vo vzťahu k škole a pedagógom, ale jeho úlohou bude aj zodpovedať za dochádzku, správanie študentov, učebné pomôcky a bude nápomocný aj pri aktivitách v komunitnom centre.

Študenti boli dnes nadšení a naštartovaní zvládnuť kurz. Vrátiť sa do školy sa rozhodli dobrovoľne. Všetci by si chceli dokončiť kurzom základnú školou a pokračovať v štúdiu na štandardných stredných školách. Veríme, že sa im to podarí a sociálny pedagóg a pomocný učiteľ projektu im budú nápomocní.

 

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo