Odstránenie počítačovej negramotnosti

V prípravnej fáze projektu 7. grantového kola Fondu TVOJ SPIš boli vypracované pracovné manuály s názvom „Odstránenie počítačovej negramotnosti“. Manuály boli pripravené pre každého účastníka počítačového kurzu a počas výučby sa s nimi aktívne pracovalo. Každý účastník dostal tento manuál po ukončení projektu.

Projekt sa začal realizovať v mesiaci júl 2005 podľa časového harmonogramu.

Najprv bol zakúpený LCD projektor, kde svoj finančný vklad dalo aj mesto Spišské Podhradie. Zároveň bola uskutočnená aj objednávka na počítač, ktorý bol dodaný do Komunitného klubu v mesiaci júl 2005.

Podľa naplánovaných činností sa uskutočnil výber záujemcov, ktorí chceli byť zaradení do počítačového kurzu z rómskej komunity, ale aj z radov sociálne znevýhodnených obyvateľov Spišského Podhradia.

účastníci boli rozdelení do skupín. Časový harmonogram počítačového kurzu je od 15. júla 2005 do 30. novembra 2005. účastníci kurzu sa pravidelne, týždenne stretávajú každý utorok až piatok, v čase od 9.00 do 12.00 hodiny.

V septembri 2005 sa uskutočnil nákup kopírovacieho stroja Canon Copier iR 1210 a následne bola zabezpečená aj jeho inštalácia a zapojenie.

Po konzultácii s pracovníkom mesta Spišské Podhradie boli navrhnuté police na knižné publikácie a informačné tabule, vitríny. Dodávka políc, tabúľ a vitrín prebehla v mesiaci október – november 2005.

Počítačový kurz úspešne absolvovalo 6 účastníkov. Všetci zvládli základnú prácu s počítačom, ktorá pozostávala z programu MS Microsoft Word. účastníci sa naučili vytvárať dokumenty, kopírovať text i časti textov, vytvárať adresáre i podadresáre a archivovať nimi vytvorené dokumenty.

Záverom môžem skonštatovať, že o tento počítačový kurz majú záujem aj ďalší obyvatelia Spišského Podhradia a na základe ich požiadavky vznikol predpoklad, že sa bude organizovať aj ďalší „mini počítačový kurz“.

V Spišskom Podhradí, Tatiana Olejová – osoba zodpovedná za realizáciu projektu