Oddychová zóna

Projekt s názvom Oddychová zóna vo dvore Komunitného sociálneho klubu (2004) je projektom 6. grantového kola Fondu TVOJ SPIš. Z finančných prostriedkov získaného z grantu, od mesta Spišské Podhradie a vďaka práce dobrovoľníkom sa v tomto projekte podarilo upraviť dvor KSK, ktorý bude miestom pre posedenie a oddych v turistickej sezóne, ale aj mimo nej.Mesto Spišské Podhradie v čase vrcholnej, letnej, turistickej sezóny nemá vhodné priestory, ktoré by mohli slúžiť na príjemné posedenie pre obyvateľov mesta, ale rovnako aj pre turistov. Vynovením fasád jednotlivých budov tvoriacich dvor Komunitného sociálneho klubu (KSK), vymaľovaním okien, zakúpením rôznych ozdobných drevín, kvetín a ich následnou výsadbou, vytvorením prírodného ohniska s grilom, zakúpením drevených stolov a lavíc sa celá časť dvora zmenila na nepoznanie a získala tak svoju novú tvár.