Ocenenie pre najlepších a oslava 1. roka

Komunitné centrum ETP Slovensko v MČ Košice-Šaca bolo založené v spolupráci so spoločnosťou  U.S.Steel Košice a Mestskou časťou Košice-Šaca. Svoje dvere otvorilo pre klientov po prvýkrát minulý rok v máji.

Po roku existencie sa spoločnosť U.S.Steel Košice rozhodla oceniť výsledky detí svojich zamestnancov a to nie len na základe akademických výsledkov ale aj správania a účasti na mimoškolských aktivitách. Veríme, že tento prvý ročník oceňovania úspechov bude naďalej pokračovať a bude motiváciou pre ostatné deti pri dosahovaní výborných výsledkov v škole i mimo nej.

Okrem ocenenia najlepších žiakov oslavovalo naše komunitné centrum aj prvé narodeniny tanečného súboru Zlaté hviezdy – Somnakune čercheňa. Aj napriek svojej krátkej existencii má za sebou tento tanečný súbor už niekoľko úspešných vystúpení a niekoľkokrát sa umiestnil na prvom mieste v rámci rómskych tanečných festivalov na východnom Slovensku.