Očami mladých fotografov

V súčasnosti prebieha medzinárodná súťaž pod názvom Chachipe. Táto súťaž je určená pre mladých nádejných fotografov, ktorí prostredníctvom fotografií zaznamenávajú život v rómskej komunite a jeho každodennú realitu. Viac o tejto súťaži nájdete na: www.chachipe.org
V ETP Slovensko veríme, že je dôležité naučiť sa dívať na život Rómov ich vlastným očami a pomôcť im vnímať vlastnú kultúru a realitu a podporiť tak ich identitu a vnútornú hrdosť. Práve z tohto dôvodu sa ETP Slovensko už viac ako dva roky venuje mladým talentovaným fotografom z prostredia sociálne vylúčených rómskych komunít.

V minulosti boli práce týchto výnimočných mladých ľudí vystavené v Dome Európskej únie v Bratislave, na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a v Medickej záhrade v hlavnom meste. Fotografie si mohla verejnosť prezrieť aj v rámci projektu EHMK 2013 v Košiciach vo Výmenníku na Brigádnickej ulici a tiež v Kasárňach Kulturpark v Košiciach.

Našich mladých fotografov sme sa rozhodli prihlásiť aj do súťaže Chachipe. Ich súťažné fotografie si môžete prezrieť tu:

http://chachipe.org/#!photo=0_1gy3bfcs

http://www.chachipe.org/#!photo=0_vjsi11n4

http://www.chachipe.org/#!photo=0_drrn1avg

http://www.chachipe.org/#!photo=0_c9l765gl

http://www.chachipe.org/#!photo=0_1leg92ix

http://www.chachipe.org/#!photo=0_3poq90ad

http://www.chachipe.org/#!photo=0_4rwwa16h

http://www.chachipe.org/#!photo=0_de30f0dj

http://www.chachipe.org/#!photo=0_mnfmmwj3

http://www.chachipe.org/#!photo=0_j1gztldr

http://www.chachipe.org/#!photo=0_bghd72pe

http://www.chachipe.org/#!photo=0_4oxe8ben

http://www.chachipe.org/#!photo=0_37cw06yq

http://www.chachipe.org/#!photo=0_23hgs897

http://www.chachipe.org/#!photo=0_3ezdjdcu