Obec Spišský Hrhov

Obec Spišský Hrhov sa nachádza medzi mestami Levoča a Spišské Podhradie. Významné uhorské rody, ktoré v obci žili – Gyorgyovci a Csákyovci – zanechali po sebe architektonické dedičstvo v podobe zachovalého komplexu šľachtického sídla – neobarokový kaštieľ s priľahlými hospodárskymi budovami, 17 hektárovým parkom a kamenným mostom.

Počas posledných pár rokov obec prešla búrlivým stavebným rozvojom – vybudované boli nové rodinné domy, sociálne byty, infraštruktúra. Spišský Hrhov má bohatý spoločenský a kultúrny život. Veľkú pozornosť venuje obec riešeniu environmentálnych problémov a postaveniu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva – v spolupráci s Fondom TVOJ SPIš (FTS) bola vybudovaná vodovodná prípojka pre rómsku časť obce a vznikol zaujímavý projekt pestovania zemiakov pre rómske rodiny.

Občianske združenie Spiš – Združenie pre oživenie a rozvoj regiónu prispieva k aktivitám Fondu TVOJ SPIš organizovaním remeselnej dielne (2002) so špeciálnym zameraním na výrobu ľudových umeleckých výrobkov a Kováčskej dielne (2002). Posledným projektom tohto OZ je projekt s názvom Pôvodná pekáreň v Spišskom Hrhove (2004). V zrekonštruovaných priestoroch vedľa komunitného sociálneho klubu a remeselnej i kováčskej dielni, je vytvorená prevádzka tradičnej pekárne.

K ochrane životného prostredia v obci svojimi projektami (Terénna stanica, Príprava mladých požiarnikov, 2002) prispeli organizácie Pod Skalkou a Dobrovoľný zbor požiarnej ochrany (najstaršia fungujúca organizácia v obci – existuje už 114 rokov).

Pôsobením Fondu TVOJ SPIš vznikli ďalšie organizácie: neformálne Združenie katolíckej mládeže, ktoré sa neskôr transformovalo na občianske združenie Spolok hrhovskej mládeže, Klub Hrhovských žien a Klub rómskej mládeže, ktorý je výlučne rómskou organizáciou.

Aktivitami Klubu hrhovských žien sa komunita snažila riešiť minimálnu alebo žiadnu zapojenosť hrhovských žien do verejného, spoločenského a kultúrneho života v obci. Členky klubu – 20 rómskych žien i nezamestnané ženy z obce (spolu 50 žien) sa venovali šitiu ľudových odevov a tradičných odevov (Textilná dielňa, 2002), trojgeneračnému a dvojetnickému vareniu a stolovaniu, tkaniu a vyšívaniu (2002). Klub žien sa spočiatku stretával v domácnostiach svojich členiek, v materskej škôlke alebo v remeselnej dielni, neskôr po dokončení priestorov v komunitnom sociálnom klube (KSK). Tri generácie žien – babky, ženy v strednom veku a mladé dievčatá si navzájom vymieňali svoje skúsenosti z varenia a prípravy jedál. Priestory klubu boli doplnené o štyri zakúpené šijacie stroje a žehličku. Spolok hrhovskej mládeže sa snažil zapojiť rómsku i nerómsku mládež do výroby betónových dlaždíc (2003) a tak vytvoriť odrazový mostík pre ich budúce uplatnenie na trhu práce.

Obec významne prispela k výstavbe komunitného sociálneho klubu, ktorého je aj remeselná dielňa, prevádzkovaného od novembra 2002 v zrekonštruovaných priestoroch starej šľachtickej koniarne.

V marci 2003 v spolupráci s Fondom TVOJ SPIš bol úspešne ukončený proces tvorby Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý inšpiroval aj ďalšie samosprávy FTS a stal modelom pre postup vypracovania tohto zo zákona záväzného dokumentu.

Projekt s názvom Detské ihrisko pri Mš (2004) je projektom Spolku hrhovskej mládeže. Zámerom tohto projektu bolo zrekonštruovať a vylepšiť detské ihrisko pre deti a mládež Spišského Hrhova. Toto ihrisko je miestom stretávania sa a voľnočasových aktivít všetkých detí a rodičov z majoritnej, ale aj minoritnej časti Hrhova.