Spišský Štvrtok

Svojou atraktívnou geografickou polohou v susedstve Slovenského raja a v blízkosti Vysokých Tatier sa Spišský štvrtok, kedysi významná križovatka starých obchodných ciest, stáva pre turistov veľmi zaujímavou lokalitou. Preto predstavitelia samosprávy smerujú rozvojové aktivity k podpore turizmu a sprístupneniu kultúrnych pamiatok v obci a jej okolí (predovšetkým gotický poschodový kostol a barokový kláštor – sídlo rehoľníkov z rádu minoritov). Plánuje sa oprava ciest, chodníkov, úprava parku a tiež výstavba bytov pre sociálne slabších obyvateľov obce.

Pracovné príležitostí poskytuje obyvateľom obce najmä miestne poľnohospodárske družstvo a Domov sociálnych služieb. V obci je evidovaných asi 50 živnostníkov, ktorí prevádzkujú malé obchody, služby, pohostinské zariadenia, ubytovacie služby, niektorí živnostníci pracujú aj vo vedľajších zamestnaniach, iní sa venujú stavebnej činnosti.

Infraštruktúra obce je pomerne dobre vybudovaná – zavedený je vodovod, plyn a kanalizácia -a postupne sa rozširuje aj do ďalších častí obce. V obci pracuje obecný úrad, matrika, pošta, školy a zdravotné stredisko. Pôsobia tu rôzne spolky a združenia, ako napríklad Telovýchovný futbalový klub, Dobrovoľný požiarny zbor, miestna organizácia Matice Slovenskej, Spolok záhradkárov a drobnochovateľov, amatérsky detský spolok Rytierikovia, Folklórny spolok pri Matici Slovenskej, OZ Domino. V rómskej lokalite sa vytvoril neformálny ženský katolícky klub, amatérsky detský tanečno-spevácky klub, vytvára sa neformálny spolok rómskych živnostníkov, vzniklo rómske občianske združenie Sila pomoci. Toto občianske združenie zrealizovalo z grantových prostriedkov Fondu TVOJ SPIš (FTS) projekt výstavby mosta (2001), ktorým sa prepojila rómska časť obce s jej hlavnou časťou, projekt výsadby stromovej aleje (2002). Pre 24 mladých rómskych žien a dievčat OZ pripravilo vzdelávacie kurzy a výchovné podujatia (2001). Projekt Rozvoj hudobných talentov (2004) podporil mladú začínajúcu hudobnú skupinu v obci, zakúpením niektorých hudobných nástrojov a doplnením ozvučovacej aparatúry a projekt Služby občanom (2004) využíval priestory komunitného sociálneho klubu (KSK) v Spišskom štvrtku na rôzne vzdelávacie aktivity formou počítačových kurzov a kurzov pre začínajúcich podnikateľov.

Fond TVOJ SPIš v obci Spišský štvrtok podporil projekt OZ Domino – kováčsky kurz (2002) a Zriadenie autobusovej zastávky (2002) na trase Spišská Nová Ves – Spišský štvrtok – Betlianovce pre ľudí z rómskej komunity. šiesti ľudia z kováčskeho kurzu si už našli zamestnanie v miestnej stavebnej firme.

Novozaložený Spolok včelárov (Zriadenie chovu včiel a výroba medu 2003, Výchova mládeže k práci v poľnohospodárstve, 2004) sa sústredil na odbyt včelích produktov (medu, vosku a včelej materskej kašičky) a vytvoril už jedno pracovné miesto.

Pod patronátom FTS sa v obci veľmi dobre rozvíja projekt chovu ošípaných – z prostredia chovateľov vzišli dvaja účastníci prvého mikropôžičkového kola FTS.

Obec aktívne spolupracuje s Fondom TVOJ SPIš od samého začiatku. Príslušníci rómskej menšiny ochotne spolupracujú na rozvoji obce. Starosta vytvára pre takúto spoluprácu dobré predpoklady a podmienky.

V spolupráci s FTS a miestnymi komunitnými organizáciami zriadila obec ešte v decembri 2003 komunitný sociálny klub, ktorý slúži všetkým občanom Spišského štvrtka – bez rozdielu veku, či etnickej príslušnosti.