Mníšek nad Hnilcom

patrí medzi stredne veľké obce Hnileckej doliny. Výnimočná je čistotou svojho životného prostredia a rozvinutým spolkovým životom. Súčasní obyvatelia sú potomkami karpatských Nemcov, preto sa početná časť obyvateľstva hlási k nemeckej národnosti. Najpočetnejšiu etnickú skupinu však tvoria Rómovia. Veľkým problémom obce je nezamestnanosť. Napriek tomu v obci nastali v poslednom období progresívne zmeny, vybudované boli chodníky, cesty, klzisko a tenisové kurty. Najväčším prínosom za posledné obdobie je plynofikácia obce.

Od začiatku pôsobenia Fondu TVOJ SPIš (FTS) v obci starosta i obecné zastupiteľstvo prejavujú veľký záujem o spoluprácu. ústretovosť je zrejmá z ochoty vyhľadávať a poskytovať priestory pre aktivity FTS v obci.

V Mníšku rozvíja svoju činnosť viacero mimovládnych organizácií: Občianske kultúrne centrum Homo sapiens, Spolok Karpatských Nemcov, Telovýchovná jednota, Zväz zdravotne postihnutých občanov, Slovenský červený kríž, Spolok včelárov a MO Slovenského rybárskeho zväzu.

Niektoré z nich, s prispením grantových prostriedkov Fondu TVOJ SPIš, realizovali zaujímavé komunitné projekty.

Skupina žien z rómskeho Občianskeho kultúrneho centra (OKC) Homo sapiens pripravila premiéru divadelného predstavenia detského súboru s názvom Melalo a smrť v máji 2002. Do prípravy tohto predstavenia bol zapojený, čo najväčší počet detí z miestnej, rómskej komunity. Rodičia detí v spolupráci s OKC Homo sapiens pripravovali pre toto predstavenie kostýmy, rekvizity, scénu, réžiu a choreografiu.

Telovýchovná jednota Baník za podpory viacerých spolkov zorganizovala výstavbu Tanzplatzu (2001). Tanzplatz je situovaný na miestnom futbalovom ihrisku a je miestom letného posedenia a zábavy celej komunity v obci bez vekového rozdielu.

Realizátorom projektu s názvom Dráčik park (2002) zameraného na podporu pohybovej prípravy detí a vytvorenie detského parku – cvičiska pre budúcich mladých požiarnikov bola miestna organizácia Dobrovoľného hasičského zboru v Mníšku nad Hnilcom.

Počas pôsobenia Fondu TVOJ SPIš vznikali nové komunitné organizácie. Prvou z nich je neformálna rómska skupina občanov Združenie farmárov z Kloportu (2001). Poslaním Združenia sú farmárske práce, chov hospodárskych zvierat, drevorubačské práce, a pod. Jeho členovia pomocou reťazovej píly, zakúpenej zo zdrojov Programu TVOJ SPIš, vyčistili zarastené obecné pozemky a zabezpečujú si drevo pre vlastnú potrebu.

Ďalšou organizáciou, ktorá vznikla počas existencie FTS bolo OZ Ostrý vrch, ktoré realizovalo projekt Začíname zostra (2003). Tvorivá dieľňa košíkarstva a rezbárstva, 24-hodinový volejbalový maratón, šarkaniáda, besedy, prednášky i počítačový kurz tvorili obsah projektu.

Na základe spoločnej iniciatívy FTS a obce vznikol v Mníšku nad Hnilcom Komunitný sociálny klub v decembri 2003.

V roku 2004 sa miestna komunita pod vedením OZ Ostrý vrch zapojila do FTS projektom 5. grantového kola s názvom Vybudovanie sociálneho zariadenia pre Komunitný sociálny klub.