Dedina Iliašovce

Dedina Iliašovce situovaná pozdĺž Iliašovského potoka, leží na polceste medzi okresnými mestami Spišská Nová Ves a Levoča. Obyvatelia pracujú v miestnom poľnohospodárskom družstve a v priemyselných podnikoch okresného mesta, niektorí sa zaoberajú malým súkromným podnikaním. Vysoká nezamestnanosť v Iliašovciach väčšinou postihuje rómsku menšinu. Niektorí Rómovia pracujú v stavebných firmách, ktoré sú vo vlastníctve rómskych podnikateľov.

V obci je vybudovaná infraštruktúra, služby, obchody, škola, pošta, farský i obecný úrad. Obec má niekoľko architektonických pamiatok: katolícky kostol v barokovom štýle a tisícročnú kaplnku s letohrádkom Sans Souci „Bez starostí“. O jej záchranu sa usilujú obyvatelia obce, združení v občianskom združení Domov bez starostí. Dobrovoľníci plánujú v areáli kaplnky vybudovať svojpomocne, ale aj za prispenia obecného úradu a iných sponzorov, oázu oddychu predovšetkým pre miestnych obyvateľov.

V obci pôsobia a pracujú rôzne spolky a združenia, ako hasičský zbor, futbalový športový klub, únia žien Slovenska, miestna organizácia Slovenského červeného kríža, folklórny spolok Iľašovian, občianske združenie Domov bez starostí, miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a iné.

Aktivity Fondu TVOJ SPIš (v skratke FTS) podnietili vznik nových spolkov. Spolok mládeže združenej vo Fitklube (Fitklub Iliašovce, 2001), ktorý sa zameriava na športové vyžitie mládeže a upravil priestory pre fitness klub. V rómskej komunite vznikli OZ ROMA Iliašovce (Rómovia pre seba 2002, Zlepšenie životného prostredia v rómskej osade 2002, šijeme pre seba 2002, Prístupové chodníky a cesty k rodinným domom v rómskej osade 2003) a OZ Spolok rómskej cesty (Terénna úprava prístupovej cesty 2001), ktorý sa venuje úpravám okolia rómskych obydlí a terénnym prácam.

Dedinská folklórna skupina Iľašovian projektom 2. grantového kola FTS s názvom Udržiavanie ľudových tradícii (2002) založila v obci tradíciu folklórneho podujatia s názvom Iľašovská pantľika. Tohto podujatia sa pravidelne zúčastňujú folklórne súbory z okolitých obcí a miest Spiša. Folklórne podujatie sa organizuje pod záštitou Obecného úradu v Iliašovciach a prezentuje ľudové umenie. Organizátori sa každý rok snažia o prípravu divácky atraktívneho programu.

Z finančných prostriedkov Fondu TVOJ SPIš a v spolupráci s Ocú Iliašovce bol v centre obce vybudovaný viacúčelový amfiteáter, ktorý slúži pre folklórne podujatie Iľašovská pantľika, ale rovnako aj pre každú slávnostnú príležitosť v obci. V roku 2005 bol organizovaný už 4. ročník Iľašovskej pantľiky.

Ďalšími projektami Dedinskej folklórnej skupiny Iľašovian boli: Integračné podujatie pre občianske komunity a OZ v obci (2003) a Oživenie tradičných ženských remesiel (2004).

Prostredníctvom FTS sa obec snaží zmierňovať napätie medzi rómskymi a nerómskymi obyvateľmi. Postupne sa začínajú objavovať prvé vzájomné ústretové kroky, a to najmä pri realizácii spoločných občianskych aktivít. Od novembra 2003 sú verejnosti k dispozícii priestory nového komunitného klubu.

V roku 2004 sa prostredníctvom FTS realizoval projekt OZ ROMA Iliašovce s názvom Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky. Tento projekt mal v obci veľký úspech. Päť žien z miestnej komunity sa pravidelne stretáva a venuje sa pečeniu trvácneho pečiva a koláčov, o ktoré majú záujem i obyvatelia okolitých obcí.