Dedina Žehra

Žehra sa nachádza na veľmi atraktívnom území pod Spišským hradom, v susedstve chráneného prírodného územia „Dreveník“. Pozornosť si zaslúži kostol sv. Ducha zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Z týchto dôvodov je obec a jej okolie navštevované množstvom zahraničných a domácich turistov.

Dnešnú Žehru tvoria tri samostatné lokality: vlastná obec Žehra (približne 20% obyvateľov), lokalita „Sídlisko Dreveník“ – vrátane rómskej osady Dobrá vôľa – kde žije asi 70% obyvateľov a miestna časť Hodkovce (10% obyvateľov).

Súčasnú situáciu početnej rómskej komunity v obci charakterizuje vysoká, takmer 100 % nezamestnanosť, nízky stupeň vzdelania a problémy súvisiace s kriminalitou, úžerníctvom, alkoholizmom a používaním návykových látok.

Čiastočne obmedziť a postupne úplne eliminovať tieto negatívne vplyvy sa rozhodlo občianske združenie Komunitné centrum SPOLU v Žehre, ktoré nadviazalo na dobrovoľnícku činnosť skupiny Rómov z roku 1998, aktivity projektu Phare 98 „Zlepšenie postavenia Rómov na Spiši“ a iniciatívu OZ SPOLU zriadiť komunitné centrum (KC) v obci.

V obci pôsobí Komunitné centrum OZ SPOLU, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok pre zlepšenie sociálnych, ekonomických, kultúrnych, duchovných, vzdelávacích a pracovných možností rómskeho etnika a zvyšovanie ich iniciatívy pri riešení vlastných problémov.

Obec sa zapojila do Fondu TVOJ SPIš v máji 2003 a v nasledujúcom grantovom kole získala podporu na projekt „Výstavba chodníka okolo cestnej komunikácie“ (2003). Spolupráca Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Bijacovciach s miestnym Komunitným centrom OZ SPOLU a obcou Žehra vyústila do otvorenia vysunutej triedy pre rómskych chlapcov a rómske dievčatá z osady Dobrá Vôľa v septembri roku 2003, ktorej činnosť pokračovala v školskom roku 2004/2005.