Obec Švedlár

Švedlár leží v údolí rieky Hnilec. Nadpolovičnú väčšinu obyvateľov tvoria Rómovia, ktorí žijú v troch osadách – Blízke lúky, Pod stanicou a Lega. Tieto osady sú v súčasnosti už teritoriálne prepojené a tvoria súvislú „rómsku obec“. V minulosti Rómovia pracovali v lesníctve, poľnohospodárstve a strojárňach v Prakovciach. V 60 – tych až 80 – tych rokoch minulého storočia si vystavali pekné rodinné domy a zlepšili tak svoje životné podmienky.

Zmeny, ktoré nastali po roku 1989, spôsobili výrazný pokles zamestnanosti v regióne – polovica obyvateľov v produktívnom veku dnes nemá trvalé zamestnanie. Obyvatelia sú závislí na sezónnych prácach v obecných lesoch a na pílach. Nezamestnanosť zasiahla najmä rómsku komunitu.

Aktivity Fondu TVOJ SPIš (FTS) sa pozitívne prejavili v kultúrnej oblasti založením neformálnej iniciatívy Lačho dživipen – Za lepší život. Cieľom iniciatívy je zachovanie ľudových tradícií a rómskej hudby (2001). Obecný telovýchovný spolok švedlár zatraktívnil športový život v obci a zapojil všetky generácie do realizácie projektu Vybudovanie športového ihriska (2001), ale pripravil aj počítačový kurz (2002).

Miestna skupina Slovenského červeného kríža ponúkla nezamestnaným ženám zaujímavú činnosť – šitie zdravotných vankúšikov plnených plevami (tzv. obilninových ovečiek), šitie patchworku, či výrobu brošní (2002 a 2003).

V jarných mesiacoch roku 2003 bolo založené OZ Svojpomocný rozvoj občanov obce švedlár. Členovia OZ sú rómski a nerómski obyvatelia obce. Hlavnou úlohou OZ je snaha o obnovenie tradičných dedinských remesiel v obci – tkanie kobercov (2003), vyšívanie, batikovanie a paličkovanie. Autorky sa so svojimi dielami – paličkovanými čipkami zúčastnili aj mnohých výstav a trhov v okolitých mestách a obciach, kde zožali obrovský úspech.

Aktivity neformálnej skupiny Čore Roma sú zamerané na výrobu betónových dlaždíc (2003). Hotovými výrobkami bol obložený dvor KSK, vylepšená prístupová cesta k miestnemu cintorínu a priestory pred KSK.

Spoločný komunitný sociálny klub (KSK) od svojho zriadenia v závere roka 2003 slúži najmä tým občanom, ktorí sa chcú stretávať a odovzdávať si skúsenosti, nápady a rady.

V KSK švedlár v roku 2004 sa prostredníctvom FTS realizoval projekt s názvom Vybudovanie komunitného sociálneho klubu. Projektom sa v klube vytvorila malá kuchynka, v ktorej sa realizujú kurzy varenia a pečenia, kurzy stolovani a prestierania.