Obdĺžnik, trojuholník, psík

„Obdĺžnik, trojuholník – to je môj psík,“ bola téma jednej z prvých tohtoročných výtvarných prác detí z Rankoviec, ktoré sú už v druhom ročníku nášho školského klubu. So svojimi dielkami, pri ktorých si precvičili geometrické tvary, ich skladanie i prácu s nožnicami, sa pochválili i svojim rodičom na spoločnom stretnutí v komunitnom centre.