O našich skúsenostiach

Český portál forum media uverejnil článok o skúsenostaich ETP Slovensko s aplikovaním Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania v prostredí marginalizovaných rómskych osád. Na Slovensku praktizujeme metódu ako prví.

Učme sa učiť sa – Úspěšný pilotní projekt v marginalizovaných romských osadách na Slovensku