O najlepšiu masku

Komunitné centrum v Starej Ľubovni-Podsadku sa zabávalo. V spolupráci zo ZŠ Podsadek v ňom usporiadali karneval. Prišli naň deti prvého stupňa základnej školy a predškoláci. Triedy so svojimi učiteľkami si vyrobili originálne masky a aj ich predviedli.

Hneď potom nasledovala zábava, tanec a súťaže. Najlepšie masky získali ceny a odmeny udelili aj v iných kategóriách,  napríklad najlepší tanečník – najlepšia tanečníčka.

Bolo nám super.