Nové pracovné pozície v ETP obsadené

V priebehu septembra prebehlo v občianskom združení ETP Slovensko 2. kolo výberového konania na pozíciu účtovník.

Uzavretím tohto kola pohovorov sme obsadili všetky pozície zverejnené na našej webovej stránke a portáli Profesia. Ešte raz ďakujeme všetkým uchádzačom za ich záujem a tešíme sa na nových členov nášho tímu.