Nové horizonty pre mentorov

Zamestnanci ETP Slovensko – mentori našich klientov, ktorí sa podujali na druhošancové vzdelávanie – sa pripravujú na štart školského roka.

Aby dokázali účinne pomáhať pri štúdiu tým, ktorí sa rozhodli  v rámci projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie dodatočne ukončiť základnú školu, resp. nadobudnúť stredoškolské vzdelanie, sa tento týždeň sami vzdelávali. Školili sa v programe jedinečného zážitkového vzdelávania Nové horizonty. Metodiku programu vytvorili odborní pracovníci ETP, pričom sa inšpirovali Ezopovymi bájkami, súčasným autorom Richardom St. Johnom a najmä svojimi viacročnými výchovno-vzdelávacími skúsenosťami z práce v komunitných centrách. Program Nové horizonty, zameraný na rozvoj zručností pre úspešný život, okrem iného sprostredkúva osvojenie si presvedčenia, že učenie je nikdy sa nekončiaci proces.

Lektorka, dlhoročná spolupracovníčka ETP a spoluautorka metodiky Mária Gedeonová predstavila prvé štyri moduly Nových horizontov – nadšenie, tvrdá práca, sústredenosť a vytrvalosť.

Školenia sme zorganizovali vo všetkých miestach, kde v súčasnosti ETP pôsobí. V pondelok sa uskutočnilo na Luníku IX, v utorok vo Veľkej Ide, v stredu v Rankovciach a vo štvrtok v Starej Ľubovni-Podsadku. Všade nasledovalo popoludní stretnutie so záujemcami o štúdium a pravidelní návštevníci našich komunitných centier pripravili ukážky svojich aktivít.

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo