Nie je riešenie ako riešenie

„O tom, že Mesto Košice presťahovalo v septembri 2016 z chatrčí 67 obyvateľov Mašličkova do vybývaných bytov bez dlhodobej sociálnej práce, finančného vzdelávania a zapojenia do sporiaceho programu, a rovnako aj o pripravovanom búraní bytov v roku 2017 na Luníku IX, sme sa dozvedeli len z médií,“ vyjadrila sa riaditeľka ETP Slávka Mačáková v článku Mesto Košice pokračuje v búraní domov na Luníku IX, ktorý vyšiel dnes v denníku Sme.
„S Mestom Košice sme 24. októbra 2016 uzavreli Memorandum o spolupráci na spoločných aktivitách smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok a situácie sociálne vylúčených obyvateľov žijúcich na území mesta Košice. Súčasťou našej spolupráce má byť program prestupného bývania, ktorého súčasťou má byť svojpomocná samofinancovaná výstavba domov do osobného vlastníctva aj svojpomocné rekonštrukcie vhodných bytov na Luníku IX,“ vyjadrila sa ďalej Slávka Mačáková.