Nezamestnaní nevidiaci

Pracujem v Klube práce v Levoči prvý mesiac. Kolegyňa a ja vedieme v stredu popoludnia pre našich nezamestnaných. V Levoči je počet nezamestnaných dosť vysoký, časť z nich tvoria nevidiaci. Niektorí z nich prejavili záujem prísť na naše stretnutia.

Mnohí z nás prichádzame s nevidiacimi do styku iba občas, možno ich stretneme s bielou palicou na ulici alebo na nich narazíme v obchode. Málokedy sa vyskytne situácia, kedy by sme sa mohli dozvedieť o ich živote niečo viac alebo by nám mali príležitosť zdôveriť so svojimi osudmi.

Ja som na tom bola podobne, život nevidiacich mi bol vzdialený, až doteraz. Počas popoludní, kedy spolu vyrábame rôzne veci a v priateľskej atmosfére pri čaji sa o sebe dozvedáme viac, dostávam o ich živote širší obraz.

Je nezvyčajné pozorovať, s akou ľahkosťou nahrádzajú svoj stratený zmysel inými zmyslami a ako ich majú vycibrené.

„Podľa hlasu dokážeme odhadnúť povahu človeka aj výzor“, hovorí jedna z účastníčok, a má naozaj pravdu, mňa odhadla výstižne.

Ich osudy boli pohnuté, chvíľami sa občas niekto s nami o ich životné úseky podelil, pre mňa nezasvätenú to bolo šokujúce a prekvapivé zároveň, že napriek ťažkým podmienkam si dokázali udržať obdivuhodnú duševnú rovnováhu.

Mnohí z nich sú nezamestnaní veľmi dlhý čas, dokonca dlhé roky, takže vyjsť z domu do iného prostredia medzi ľudí vítali ako príjemnú zmenu a bolo cítiť, že na srdci ožili.

„Ako je to s možnosťami zamestnať sa?“ pýtala som sa ich.

„Dnes sú kapacity vo firmách, ktoré v Levoči fungujú, obmedzené. Iní zamestnávatelia o nás nemajú záujem, nikto nás dnes nepotrebuje. Sme určení na odpis…“

Ako sme mali možnosť zistiť, ich výrobky sa kvalitou ničím neodlišujú od výrobkov vidiacich. Sú šikovní, schopní a čo je najdôležitejšie – stále majú túžbu a ochotu pracovať.

Týmto dávam výzvu všetkým podnikateľom v regióne Levoča, aby prehodnotili svoju personálnu politiku a zvážili možnosť pracovných miest aj pre nevidiacich. Možno budete prekvapení ich pracovnou disciplínou a pracovnými výsledkami.

Mgr. Polláčeková Eva, personálna poradkyňa

KP Levoča