Návšteva zástupcu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Moldave nad Bodvou

4.7.2013 Navštívil komunitné centrum v Moldave nad Bodvou a osadu na Budulovskej ulici regionálny zástupca kancelárie Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ján Jařab. Jeho návšteva bola reakciou na zásah polície z 19.6.2013. Počas jeho návštevy v osade sa pán Jařab stretol s obyvateľmi osady, ktorí boli priamo účastní tohto zásahu.