Naučme sa, ako sa správne učiť

V uplynulých dvoch týždňoch sa v Herľanoch konal seminár pre školských pedagógov a výchovných pracovníkov z komunitných centier. Seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Učme sa učiť sa“, ktorý prebieha v Starej Ľubovni, Rudňanoch, Spišskom Podhradí, Sabinove, Ostrovanoch, Krompachoch, Rankovciach, Košiciach-Šaci, Veľkej Ide a Moldave nad Bodvou.  Projekt je zameraný na predškolákov a začínajúcich školákov – deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom projektu je rozvoj ich vrodeného kognitívneho potenciálu v celej jeho šírke, rozvoj komunikačných schopností, zlepšenie školského výkonu a prevencia zlyhávania v bežnom školskom systéme.

Zúčastnení pedagógovia a komunitní pracovníci si počas seminára osvojili tzv. metódu Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorú im sprostredkovala školiteľka z Feuersteinovho inštitútu v Izraeli, pani Nechama Tzaban.

Viac o tejto metóde a o tom, prečo je dôležité rozvíjať schopnosti detí zo znevýhodneného prostredia, si môžete vypočuť v nahrávkach.

Rozhovory s organizátormi a účastníkmi seminára Učme sa učiť sa

Tatiana Štofanová

Program je súčasťou finančnej podpory:

Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien.   

Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom projektu Komunita na ceste k prosperite.