Naši v Amsterdame

Od utorka do piatka tento týždeň sa odborníci z piatich krajín (Česká republika, Holandsko, Litva, Rumunsko a Slovensko), zapojení do projektu Erasmus Strengthening Thinking and Learning Skills, zúčastňujú na pracovnom workshope vo Feuersteinovom inštitúte (Cordaan) v Amsterdame.

Navzájom sa inšpirujú, ako správne pracovať s pedagógmi, žiakmi a rodičmi nadaných i sociálne vylúčených žiakov, aby žiaci maximálne benefitovali zo sprostredkovaného učenia.

So svojimi skúsenosťami sa delia a ďalšie poznatky získavajú aj riaditeľka ETP Slávka Mačáková, špeciálna pedagogička Vladka Fortunová a koordinátorka ETP Izabela Mačátová.