Naše projekty

Od januára 2001 do konca marca tohto roku sme zrealizovali viac ako 50 projektov. Boli  medzi nimi menšie i väčšie, také, ktoré trvali pár mesiacov i také, ktoré pokračovali roky. Niektoré mali dosah na desiatky klientov, iné pomohli tisíckam. V jedných  sme sa venovali deťom, v iných dospelým, v ďalších rodičom aj ich deťom.

Naše projekty sa zameriavali na vzdelávanie, bývanie, zdravie, finančnú inklúziu a zamestnanie. Pri ich napĺňaní boli našimi partnermi regióny, mestá, obce, školy, materské školy, neziskové organizácie i občianske združenia, charitatívne organizácie, cirkvi, malé lokálne firmy aj veľké spoločnosti.

V súčasnosti nám „bežia“ tri veľké projekty: Budujeme nádej – Zlepšovanie života v rómskych getách, Mikropôžičkový programEvakuačné tranzitné centrum v Humennom.

Všetky projekty, ktoré sme v „sociálnom laboratóriu“ – v ETP vymýšľali, tvorili, testovali a overovali, skvalitnili život mnohým obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít a utečencom pod ochranou UNHCR.

Naše dobré a v praxi overené skúsenosti priebežne odovzdávame  verejnému sektoru v záujme ich zavedenia do širokej praxe.

Prehľad našich projektov 

Povedali o nás:

Svetlana Porčogošová, Stará Ľubovňa-Podsadek: Do sporenia cez ETP som vstúpila sama. Až keď som sa presvedčila, že to ide, priznala som sa mužovi. Obávala som sa, že by bol proti tomu. Vtedy ešte málokto veril, že naozaj po roku pravidelného odkladania peňazí dostane bonus vo výške nasporenej sumy.

Rado Žiga, Moldava nad Bodvou: „Keď nebudeš fetovať, môžeš prísť medzi nás,“ povedala mi vedúca komunitného centra, keď som sa zvonku cez okno pozeral, ako nacvičuje Divadlo z chatrče. Prestal som fetovať, hoci kamaráti ma lákali. V divadle som hral, aj tancoval. Zachránilo mi to život, nebyť divadla, už možno ani nežijem.

Gabi Csonka, Hodejov, druhý lektor kurzu Zlepši si zručnosti: Bolo veľmi dobré, že ETP došlo s nápadom, aby tu pracovali najmä tí, ktorí sa do svojich nových bytov nasťahujú. Keď človek odskúša na vlastnej koži, že postaviť dom je drina, za ktorou je pot, má k svojmu bývaniu inakší vzťah, ako keby mu prišlo ľahko.

Ružena Balogová, Veľký Blh: Vyše dvoch rokov sme nemali elektrinu. Zaviedli nám ju len vďaka mikropôžičke… Ďakujem! Je to neoceniteľná pomoc.

Pani Judita, SabinovNa Križovatách som sa dozvedela, že každý človek je v niečom dobrý. Posmelilo ma to a viac si verím. Na kurze som prvý raz počula o emóciách, sebaistote, vzťahoch medzi ľuďmi, zmysle života a ešte o mnohých témach, nad ktorých som sa dovtedy nezamýšľala.  

Miloš Turták, Rankovce, staviteľ rodinného domu do osobného vlastníctva: Dokážeme ušetriť aj z mála. Štvorizbový dom som staval z prostriedkov mikropôžičky ETP.

Milan Gašpar, Rankovce, staviteľ rodinného domu do osobného vlastníctva: Projekt Budujeme nádej je super! Vďaka nemu pôjdeme bývať do väčšieho, čo by som si zo sociálnych dávok, ako nezamestnaný, v žiadnom prípade nemohol dovoliť.

Monika Beňová, Rankovce, tútorka hudobného krúžku: Členovia nášho krúžku sa v projekte stretli so svojimi trochu staršími rovesníkmi, študentmi konzervatória, sledovali ich pri umeleckých výkonoch, rozprávali sa i spriatelili. Možno ich hudba navždy osloví a budú ju chcieť študovať. To môže byť motivácia, aby sa usilovali úspešne ukončiť deviaty ročník základnej školy.

Faisal Jelani, tlmočník v ETC Humenné: Šťastie pre mňa znamená vidieť šťastnými iných, pomôcť im k tomu.

Lukáš Bužo, asistent komunitného centra Stará Lubovňa-Podsadek: Všetko nové, čo sa v rómskych komunitách deje, sa rýchlo rozšíri, hlavne keď to súvisí s rómskou kultúrou. 

Ladislav Duda, mentor ETP:  Čo mladého človeka nenaučí rodina, naučí ho mentor.

Eva Váňová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, lektorka FIE: Pre pedagóga je zvlášť dôležitá úcta k dieťaťu. Úcta je dôležitá pre vzťah s každou ľudskou bytosťou.

Christen Madrazo, riaditeľka DAT pre vzdelávanie a dramaturgiu:  Náš prístup podporuje kritické myslenie i učenie sa a zároveň je zábavný. Mladým ľuďom  sa to páči a zdá sa, že sú nadšení z toho, že na ich príbehoch záleží niekomu mimo ich komunity, že iných zaujíma, čo dokážu ponúknuť, že ľudia priznajú hodnotu ich životom a príbehom.

Mária Heveriová, liečebná pedagogička: Feuersteinovo obohacovanie je výhodné pre všetkých. Učí veci chápať, spracovávať, vedie k systematickému mysleniu, odstraňuje povrchnosť a impulzivitu. Nenaučí množstvo poznatkov, ale cestu, ako poznatky získať.

Zuzana Révészová, supervízorka klubov Krížom-krážom: „Najradšej by som tu aj spala,“ povedala mi malá okaňa zo Starej Ľubovne-Podsadku, ktorá veľmi rada chodí do nášho staroľubovnianskeho klubu Krížom krážom. V kluboch pracujeme tak, aby sme našli kľúč k detskej duši.