Naše maturantky

Eva Turtáková a Monika Hadová sú prvými maturantkami v rómskej osade v Rankovciach. Skúšku dospelosti zložili na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach. Monika v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a Evka v odbore sociálno-výchovný pracovník. Monika maturovala z ôsmich predmetov a praktickej časti a Evka z piatich predmetov a praktickej časti.

Evkina cesta za matúrou bola priamočiara. Svoj vysnívaný odbor – sociálnu prácu začala študovať hneď po absolvovaní deviatej triedy základnej školy. Avšak keď ju tam prijali, bola zároveň štastná i neštastná. Ten druhý pocit vyplýval z toho, že vzhľadom na sociálne pomery svojej rodiny sa bála, či bude mať peniaze na denné cestovanie do Košíc. Keby jej v tom čase nepomohla pani Eva Brestenská, učiteľka v dôchodku z Bratislavy, ktorá jej dva roky pravidelne posielala peniaze, nemohla by študovať. Ďalšie dva roky jej finančne prispieval dôchodca z Ameriky. Počas prázdnin Evka praxovávala v ETP.

Monikina cesta za vzdelaním bola zložitejšia. Zo základnej školy vyšla v ôsmej triede a urobila si dvojročnú učňovku v odbore krajčírka. Deviatu triedu si dokončila dodatočne a odvážne sa pustila za svojím snom učiť malé deti v škôlke. Keď si však našla toho pravého, pohrávala sa s myšlienkou, že sa vydá a školu dokončí popri rodine. Našťastie, rozhodla sa správne a vydávať sa bude až teraz, keď má vo vrecku maturitné vysvedčenie. Jej chlapec to pochopil.

Aj Evka čo nevidieť pôjde pod čepiec a aj jej chlapec prijal, že jeho nastávajúca má svoje ambície.

Obidve dievčatá si zo štipendia odkladali peniaze na autoškolu a už majú vodičák. Ako dve z troch žien v rankovskej osade.

Monike starosta Rankoviec sľúbil, že ju zamestná v miestnej materskej škole, kam dosiaľ chodilo len veľmi málo rómskych detí. Azda sa to jej pričinením zmení.

Aj Evka by chcela ostať v Rankovciach, lebo študovať šla hlavne preto, aby pomáhala ľuďom zo svojej osady. Je možné, že nastúpi najprv na absolventskú prax do niektorej z blízkych škôl a časom sa dobre uplatní vo svojom odbore. Pracovné miesto zatiaľ nemá isté, ale rozhodne chce pracovať.

Úspech oboch dievčat, čerstvých maturantiek Evy Turtákovej a Moniky Hadovej, je aj úspechom ETP, zvlášť komunitného centra v Rankovciach a hlavne ich mentorky, miestnej farárky a našej kolegyne Moniky Beňovej, ktorá ich motivovala na štúdium a počas celých štyroch rokov sa s nimi učievala. Obidve pravidelne chodilli na aktivity komunitného centra ETP a neskôr už aj samy pracovali s deťmi. Evke pred vyše štyrmi rokmi vybrala školu miestna sociálna pracovníčka Fraňa Ondrašíková.

Evu aj Moniku ešte nahovárame, aby šli na vysokú školu.  Dokázali, že sú učenlivé, pracovité, seriózne, hladné po nových poznatkoch a múdre, preto niet dôvodu obávať sa, že by ju neskončili.

Evička, Monička, úprimne gratulujeme! Zo srdca želáme, aby ste svoje vedomosti čo najlepšie uplatnili v praxi a boli v živote šťastné.