Náš týždeň

Tento týždeň sme v komunitnom centre vo Veľkej Ide začali pripomenutím si vianočného večierka, zaspievali sme si a zatancovali a porozprávali sme sa o tradíciách.

Deti vyslovovali svoje predsavzatia do nového roka a začali sme pracovať na tom, aby sa každému jeho plány splnili. Ráno sme v predškolskom klube, v našej „škôlke“, preberali ľudskú hlavu. Aby sa naučené ľahšie zapamätalo, učili sme sa to prostredníctvom básničiek, maľovania a skladania.Poobede sme mali tanečný konkurz, kde dievčatá ukázali svoj talent. S našimi schopnými deťmi sme sa porozprávali aj o známkach a o škole.

Samozrejme, naplno sme si užívali sneh.