Náš tábor v Správach RTVS

Tábor 2016 Schopné deti – Letná adadémia bez predsudkov v Správach RTVS.

Minutáž od 00:32:29 do 00:34: 43