Najmenší boli najmilší

Sála kultúrneho domu v Podsadku sa zaplnila do posledného miesta. Deti a mládež, obyvatelia rómskej osady a pozvaní hostia prišli spoločne osláviť Medzinárodný deň Rómov. 

Program pripravili pracovníci komunitného centra ETP Slovensko v spolupráci s miestnou základnou školou.

Deti tancovali, spievali, hrali divadielka. Ako zvyčajne, najväčší úspech zožali tí najmenší, ktorí navštevujú ešte len predškolskú prípravu. Mimoriadny potlesk patril aj Erikovej skupine za tanečné vystúpenie.

Mnohí  dospelí z radosti, že videli na javisku svojich šikovných potomkov, vyronili slzu.

Prišli sa pozrieť aj zástupcovia rómskych seniorov, ktorí  v minulosti zažili veľa, niektorí aj rómsky holokaust. Deti im na záver programu podarovali srdiečka, aby mali pamiatku na tento deň. Vytvorili ich v kreatívnych workshopoch  a krajčírom a návrhárom Lukášom.