Na margo mikropôžičkového programu

Zlatá Cena pre občiansku spoločnosť, ktorú ETP Slovensko nedávno získalo v Bruseli za projekt Budujeme nádej, finančné dary, ktoré prichádzajú cez darcovský portál Dobrá krajina pre jedného z našich klientov – staviteľa rodinného domu v rámci oceneného projektu, sú dôvody, ktoré nás vedú k zamysleniu sa nad našim mikropôžičkovým programom.

To, že ETP vyvíja svoje aktivity v marginalizovaných rómskych komunitách, je známe. A už i to, že v niektorých z týchto lokalít si obyvatelia stavajú domy. ‚Odkiaľ na to majú títo, prevažne nezamestnaní Rómovia, peniaze‘, spytujú sa skeptici.

Nie, nezaťažujú štátny rozpočet a nikomu na Slovensku neujedajú z taniera. Základný kapitál pochádza zo štedrého  príspevku americkej charitatívnej organizácie Habitat for Humanity, ktorá nás, ETP Slovensko, oslovila a ponúkla nám peniaze na konkrétny účel. Tak mohol vzniknúť Revolvingový fond ETP Slovensko a začať fungovať náš Mikropôžičkový program. V rámci tohto programu poskytujeme bezúročné pôžičky (iba s inflačným príplatkom) práve tým najchudobnejším z chudobných, ktorým by žiadna banka nedala úver a úžerníci by ich zruinovali.

Mikropôžičky sú určené výlučne na rekonštrukciu, resp. výstavbu obydlia. Dostanú ich klienti, ktorí absolvovali naše finančné vzdelávanie, predtým sa už v rámci iného nášho projektu naučili sporiť a sú ochotní na stavbe svojho domu pracovať.

Pomocnú ruku podávajú aj obce, vďaka ktorým máme odporúčanie na klienta. Obce sa podujali aj vyberať od klienta pravidelné splátky pôžičky. Mikropôžička sa poskytuje na základe trojstrannej zmluvy, ktorej signatármi sú klient, obec a ETP Slovensko.

Stavebné práce vykonáva klient svojpomocne, zvyčajne s rodinnými príslušníkmi, ETP Slovensko poskytuje stavebný dozor.

Maximálne sa na stavbu domu požičiava 5000 až 6160 €, na rekonštrukcie sa čerpajú pôžičky 1160 €.

A zase sa môže vynoriť poznámka skeptika: ‚Rád by som videl, či sa úvery aj splácajú‘.

Áno splácajú. Mikropôžičky poskytujeme priebežne od roku 2007, dosiaľ ich  získalo 541 klientov a 254 už aj splatilo.

Naše mikropôžičky putovali na rekonštrukciu, resp. stavbu domu v sedemnástich slovenských obciach od Nitrianskeho kraja až po východ Slovenska. V súčasnosti si nimi pomáhajú najmä obyvatelia Rankoviec v okrese Košice okolie, kde vyrastajú 3E domy – energeticky úsporné, ekologicky bezpečné, ekonomicky efektívne. Domčeky majú obytnú plochu 75 štvorcových metrov, sú poschodové a všetky budú pripojené na inžinierske siete, ba niektoré už sú. Je ich zatiaľ šesť, pracuje sa na deviatich a ďalšie môžu pribúdať.

Kapitál od Habitat for Humanity ETP Slovensko „otáča“ – vrátené požičiava ďalej.

Projekt Budujeme nádej však medzi obyvateľmi marginalizovaných komunít spopulárnel, ľudia oceňujú jeho výhody a žiadosti o pôžičky pribúdajú. Základný kapitál americkej charity už nestačí. Preto sa ETP Slovensko obracia na donorov a s vďakou prijíma všetky dary (financie i stavebný materiál) a posúva ich svojim klientom.

Zdá sa, že táto napohľad ekonomická reťaz, ktorej ohnivkami sú okrem peňazí láska a rovnosť medzi ľuďmi, sa predlžuje.