Na východe skúšajú metódu, ktorá pomohla deťom v Izraeli

Skupina diplomatov z amerických veľvyslanectiev navštívila na východnom Slovensku niekoľko základných škôl, do ktorých chodia rómski žiaci.

Okrem Základnej školy vo Veľkej Ide pri Košiciach si prezreli školy v Petrovanoch a Šarišských Michaľanoch. „Prišli sme, lebo sme sa chceli bližšie informovať o vzdelávacom systéme na východe Slovenska. Ide o základné školy, ktoré sa snažia zabrániť oddeľovaniu rómskych žiakov,“ vysvetlil účel návštevy diplomat Jamal Al-Mussawi z americkej ambasády na Slovensku.

„Pozvali sme aj kolegov z amerických veľvyslanectiev v Srbsku, Bulharsku a Česku. Chceli sme sa informovať o situácii a zároveň si porovnať skúsenosti z týchto krajín,“ spresnil americký diplomat s tým, že ide aj o výmenu nápadov, ktoré by sa mohli vyskúšať v jednotlivých krajinách. Al-Mussawi dodal, že z toho, čo v školách videli, si odnášajú pozitívne dojmy. „V Šarišských Michaľanoch pôsobí na škole mimovládka Edu Roma, výsledky ich práce vidno. Zatiaľ sme vo všetkých školách videli len pozitívne veci, aj keď išlo len o pol dňa,“ zhrnul dojmy Al-Mussawi.

Na Základnej škole vo Veľkej Ide rozbehla od septembra mimovládna organizácia ETP Slovensko projekt, ktorý rozvíja schopnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Ide o vyučovanie metódou špeciálnej pedagogiky, ktorá sa používa v päťdesiatich krajinách sveta a vznikla v Izraeli po druhej svetovej vojne, keď sa tam vracali deti po holokauste. Tie boli v tom čase tiež znevýhodnené oproti ostatným deťom,“ vysvetľuje Martin Vavrinčík z ETP Slovensko.

U nás sa podobný systém výučby používa pri deťoch s Downovým syndrómom. „Zatiaľ to u nás nikto neskúšal pri deťoch, ktoré žijú v znevýhodnenom prostredí. Tieto deti nie sú mentálne zaostalé. Metóda je zameraná na to, aby špecifickými nástrojmi dokázala eliminovať zaostávanie. Chceme si overiť funkčnosť projektu v našich podmienkach,“ povedal Vavrinčík.

Rómske deti z osád majú problémy so sústredením, nevedia pracovať v kolektíve, majú aj jazykovú bariéru. Chýba im aj jemná motorika, keďže ceruzku držia v ruke po prvý raz až v škole, podobne je to aj so základnými hygienickými návykmi. V prvom ročníku, hoci majú fyzický vek šesť rokov, sú na úrovni trojročného dieťaťa. Do projektu vybrali sto detí, na konci školského roka porovnajú ich výsledky a schopnosti s rómskymi deťmi z „bežných“ tried.

Vyučovanie detí prebieha predpoludním, popoludní sa im venuje špeciálny pedagóg. Zástupkyňa riaditeľky Základnej školy vo Veľkej Ide Marta Borisová hovorí, že v porovnaní so začiatkom školského roka už možno konštatovať, že sú tam väčšie pokroky, čo sa týka návykov. „Deti tento projekt chcú a veríme, že bude prínosom pri vzdelávaní detí z osady,“ vraví Borisová.

Boris Macko, Pravda | 27.10.2013 16:00

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ