Na Púti rómskych rodín

Na Púť rómskych rodín do Ľutiny, kde sa stretlo viac ako 600 Rómov z osád na Slovensku, sa vybrali aj Jožko a Klement so svojím mentorom Petrom z komunitného centra v Starej Ľubovni-Podsadku. 

Na púť prišli poďakovať a prosiť Boha o pokoj a lásku pre svoje rodiny mladí i starší. Púť už tretí rok zorganizovalo Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave. Prítomní boli aj arcibiskup Ján Babjak, ktorý celebroval záverečnú liturgiu, štátny tajomník ministerstva školstva SR a bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák.
Program prebiehal počas celého dňa za účasti mnohých kňazov, rehoľníkov, rehoľných sestier. Účinkovala aj kapela F6, ktorú vedie náš kolega Lukáš Bužo a hrá v nej aj ďalší náš kolega Peter Gomolák. Púť prispela k utvoreniu spoločenstva a búraniu bariér medzi ľuďmi.