Na MPSVR si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov predstavením Divadla z chatrče

Bratislava 8.4.2011: Medzinárodný deň Rómov 8. apríl si pripomenuli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavením Divadla z chatrče. Amatérski herci z dramatického krúžku komunitného centra v Moldave nad Bodvou, ktorí nemali v živote šancu vidieť skutočné divadlo, predviedli scénu o vlastnom živote na okraji záujmu spoločnosti – tragický príbeh mladého chlapca z osady.“Toto divadlo je založené na skutočnej udalosti. Uskutočnilo sa na pamiatku chlapca, ktorý zomrel na následky fetovania,“ povedala Irma Horváthová, autorka scenára a rómska komunitná pracovníčka.

Hru sprevádzali rómske piesne s textami upravenými pre potreby divadla. Predstavenie vzniklo v rámci aktivít komunitného centra v osade Budulovská, ktorého činnosť financuje nezisková organizácia ETP Slovensko. Dramatický krúžok navštevujú mladí Rómovia, ktorým divadelné aktivity umožňujú zmysluplne prežiť voľný čas a rozvíjať vlastnú osobnosť.

Je to veľmi dobrá aktivita, aby sme si všetci uvedomili, že postavenie Rómov je veľmi problematické. Sčasti si za to môžu sami, sčasti za to môžeme my majorita a mali by sme spolu hľadať riešenia,“ uviedol minister práce Jozef Mihál, ktorý vidí riešenie rómskej problematiky najmä v ponuke práce pre Rómov a v zmene systému dávok. „To, čo dnes dostávajú v podobe dávok, treba transformovať do podpory ich zamestnávania a podpory pre ich deti v prípade, že ich rodičia naozaj zodpovedne dávajú do škôl.“

8. apríl určili účastníci IV. kongresu International Romani Union (IRU) vo Varšave ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktoré sa konalo 8. až 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Už štvrté desaťročie je tak tento deň príležitosťou na pripomenutie si histórie rómskeho národa. (tasr)

zdroj MPSVR