Na Luníku IX vzniklo umelecké zoskupenie „Kolbasakero Ďives“

Na košické sídlisko Luník IX, v spolupráci s Creative Industry Košice,  zavítal medzinárodný umelecký projekt Borderline Offensive.

Počas štyroch decembrových dní sa tu uskutočnil intenzívny workshop pod vedením srbského výtvarníka Protu z umeleckého zoskupenia Škart.

Deti sa naučili základy tvorby animovaného filmu a bábkoherectva. S pomocou miestnej mládeže, ktorá pri aktivitách prevzala rolu animátorov, vytvorili spoločne mnoho humorných aj strašidelných príbehov vo forme krátkych filmov papierového bábkového divadla. Záverečného predstavenia výsledkov tvorby sa zúčastnili aj rodičia detí.

Spolupráca s profesionálnym umelcom mladých ľudí nabudila a inšpirovala ich k pokračovaniu v práci s deťmi pri tvorbe krátkych divadelných predstavení. Veríme, že ďalšie plánované skúšky novovzniknutého bábkohereckého kolektívu „Kolbasakero Ďives“ prinesú hercom veľa plodných chvíľ a budúcim divákom kvalitné kultúrne vyžitie.

„Ak mám svoj skvelý zážitok odtiaľto porovnať s tým, čo o Luníku IX čítam, je to obrovský rozdiel. Za 3 hodiny som spoznala úžasné projekty a s deťmi sme si k sebe veľmi rýchlo našli cestu. Podľa mňa sú najdôležitejšie vzťahy. A to aj keď hovoríme o sociálnom začleňovaní rôznych skupín obyvateľstva. Vždy to ide cez budovanie vzťahov a vzájomné spoznávanie sa.“ hovorí o skúsenosti s prácou počas workshopu na Luníku IX Ivana Rapoš Božič.

Viac o tejto akcii si prečítajte v článku Ivany Ščurokovej z Creative Industry Košice : Umenie na nezvyčajnom mieste: Deti poodhalili menej známu tvár Luníka IX

Projekt Budujeme nádej na Luníku IX – kapitola 3 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah výlučne zodpovedá ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.