Na jarmoku

Na Ľubovnianskom jarmoku účinkovali naše deti, ktoré v komunitnom centre v Podsadku navštevujú tanečný krúžok. Choreografie tvorí nádejný tanečník Erik Dunka.