Na bielej plachte: Ja v budúcnosti

Už druhýkrát k nám na Luník IX v rámci projektu Deviatka žije! zavítala arteterapeutka Karin Andrášiková. Tentoraz sa zamerala na tému sociálneho prostredia,

v ktorom deti vyrastajú a ktoré ich obklopuje. Prečítali si rozprávku o Perníkovej chalúpke, ktoré je metaforou na rodinné zázemie a nakreslili časť z rozprávky, ktorá ich zaujala. Potom sa rozprávali o tom, čo Janko a Marienka prežívali, keď sa stratili v hlbokom lese a ohrozovala ich zlá ježibaba a ako zvíťazili nad zlom a mohli sa vrátiť do bezpečia domova.

Potom spoločne na bielu plachtu vytvárali obraz toho, čím by chceli byť, keď budú veľké. Zamerali sa nielen na povolanie a svoje túžby, ale aj na vlastnosti, ktoré sú pre ne dôležité a dávali ich do súvislosti s vlastnosťami superhrdinov. Uvedomili si, že hrdinami môžu byť aj oni v obyčajnom živote.

V ďalšej aktivite si maľovali na tvár a kreslili začarovanú rodinu. Obrázkami  vyjadrili, čo by sa stalo, keby prišiel čarodejník a členov ich rodiny premenil na zvieratá.

Už teraz sa tešia na ďalší workshop s arteterapeutkou Karin, ktorý bude cez letné prázdniny.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo